Menü

Klasik Mitoloji

Barry B. Powell
  • Kategori: Din-Mitoloji
  • Yayıncı: Bilge Kültür Sanat
  • Yazar: Barry B. Powell
  • Boyutlar: 165 x 240 mm
  • Sayfa Sayısı: 776
  • Basım Tarihi: 2018
  • ISBN: 9786059521697

7. baskısını (Pearson) yapan Klasik Mitoloji, klasik mitosların kültürel bağlamlarına açıklık getirirken, Grek ve Roma mitoslarını aralarındaki bağlantıları vurgulayarak daha ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. Hem klasik hem günümüze ait çok sayıda görsel malzemenin yanı sıra, klasik mitoslarla ilgili en iyi antik kaynakların daha açık ve anlaşılır çevirileri de bu kapsamlı metinde yer almaktadır.

Son yapılan akademik çalışmalardan yararlanan bu kitap, bir yandan Grek ve Roma mitoslarının günümüze kadar uzanan mirasını tarihsel bir perspektife oturturken diğer yandan Yakın Doğu mitoslarının etkilerini vurgulamakta ve bu yönüyle öğrenciler için değerli bir kaynak işlevi görmektedir.

7. baskıda yeni neler var?
* God of War bilgisayar oyunu, 300 Spartalı filmi, Rick Riordan'ın gençlik romanı dizisi Percy Jackson ve vampir mitoslarıyla ilgili yeni Perspektif bölümleri.
* Önemli yerlerde daha iyi görsel destek sağlayan sekiz yeni harita.
* İncelenen mitosla ilgili daha fazla görsel destek sağlayan yeni fotoğraflar.